חוקי התנהגות

חוקי אלימות חברתית
פרוט החוקים:
1. אסור לפגוע בזולת פגיעה גופנית בכוונה ולא בכוונה
א. מכות, בעיטות, חניקות, דחיפות, משיכת שיער, שריטות, נשיכות, צביטות, דקירות בחפצים, הנחת מכשולים, יריקות, הורדת בגדים
ב.  פגיעה באמצעות חפצים
ג. משחקי אלימות
 
2.  אסור לפגוע בכבודו וברגשותיו של כל אדם באמצעות הצקה חברתית
חרם ו/או ניסיון לחרם, השפלה מתמשכת, הסתה, איומים, הפחדה, סחיטה, הצקה והעלבה ברבים, גזענות, צילום/הקלטה/הפצה, בניגוד לרצון, לצורך השפלה או לצורך ביזוי או במטרה לפגוע.
 
במקרים קיצוניים של אלימות הכוללים פגיעה גופנית או ונדליזם, ניתן יהיה
לעבור למדרג גבוה יותר, לפי החלטת המועצה הפדגוגית הבית ספרית.
כמו כן, יערבו על פי מידת הצורך גורמים בית ספריים כגון משטרה או פקיד סעד.
 
יש בי הכוח להשתמש במוח

סדר מדרגי התגובה

v   ברור המקרה ע"י מורה נוכח. 
v   דיווח בפנקס.
v   ידוע המחנכת, אזהרה בע"פ לפני מכתב להורים.
 
v   מכתב להורים.
v   מניעת הנאה.
 
v   זימון הורים לשיחה בנוכחות מחנכת .
v   מניעת הנאה.
 
v   השעיה ליום לימודים.
v   הגשת עבודה.
v   הורדת ציון בהתנהגות.
 
v   זימון הורים לשיחה בנוכחות מנהלת, ו/או סגן מנהלת, יועצת ומחנכת.
v   הורדת הציון בהתנהגות לטעון שיפור.
 
v   השעיה ליומיים.
v   הגשת עבודה בנושא.
v   ידוע פיקוח.
 
v   השעיה ל- 3 ימים.
v   ידוע גורמים ברשות ו/או משטרה.
 
נוהל התנהגות מכבדת  
התלמידים ימלאו אחר הנהלים הרשומים, כדי לאפשר ניהול תקין של הלימודים, יחס נעים ומכבד בין הילדים וכבוד למורים ולבעלי התפקידים.
 
התנהגות מכבדת כוללת:
*התלמיד ימלא אחר הוראות המורה בבית הספר.
*התלמיד לא יפריע לחבריו או למורה במהלך התקין של השיעור.
*התלמיד ידבר בצורה מכבדת אל המורה ואל חבריו בבית הספר.
*טלפונים ניידים או מכשירי MP יהיו בתיק, כבויים במהלך השיעורים.
 
מדרגי תגובה לתלמיד שאינו ממלא אחר הנהלים הנדרשים
פעם ראשונה: שיחה, רישום
פעם שנייה: רישום + אזהרה +שיחת ברור של התלמיד עם המורה המקצועית בסוף השיעור+ ידוע המחנכת
פעם שלישית: רישום + יידוע המחנכת + ברור + יידוע טלפונית של ההורים ואזהרה לפני השעיה מפעילות חברתית.
פעם רביעיתרישום + השעיה מפעילות חברתית ויידוע המחנכת וההורים, כמו כן, לידע את ההורים שבפעם הבאה התלמיד יושעה ליום לימודים והציון בהתנהגות יורד.
פעם חמישית: השעיית התלמיד מיום לימודים והזמנת ההורים לשיחה עם מורה מקצועית + מחנכת/ רכזת והורדת ציון בהתנהגות. ( אחריות הזמנת ההורים ע"י המורה המקצועית)
 
– אם התלמיד מסרב להישמע לדברי המורה במהלך השיעור, המורה ישקול להפעיל את מדרג 5 לאלתר.
– אם ההורים לא מגיעים לשיחה שתואמה, לא יוכל התלמיד להיכנס לכיתת האם
 
אלימות כלפי צוות המורים והעובדים בבית הספר
  • אלימות מילולית של הורים כלפי איש צוות תגרור הפסקה מיידית של התקשורת ביניהם ותישקל פניה למשטרה.
  • בריונות או אלימות פיזית של הורים כלפי אנשי צוות או תלמידים תגרור תגובה של צוות המורים ו/או פניה למשטרה.
  • אלימות פיזית או מילולית של תלמידים כלפי אנשי צוות תגרור השעיה מידית לתקופה שתקבע ע"י מנהלת בית הספר (ובכפוף לחוזר מנכ"ל) ושיחת הורים עם מנהלת בית הספר ו/או פניה למשטרה.