חזון בי"ס

בית החינוך ע"ש "יגאל אלון" קדימה-צורן פועל למתן מענה חינוכי מגוון ומקיף, כלים וסביבה עשירה ומתקדמת תוך קיום הזדמנות שווה לכל ילד-ילדה למיצוי מירבי של פוטנציאל כישוריו ויכולותיו המגוונים, לטיפוח בוגר ערכי החותר למצוינות אישית ומכיר בסביבתו ובצורך בשמירתה כדרך חיים הבאה לידי ביטוי בהבנה כי שמירה על הסביבה שומרת עלינו.
השאיפה שלנו להיות בית חינוך איכותי מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו לערכי "כבוד האדם" למעורבות, להשפעה ולזיקה לעם, לארץ ולמדינה, ולערכי כבוד לסביבה.  
 
א.   אנו מאמינים בכבוד האדם באשר הוא אדם. על כן, נחנך את תלמידנו לאורם של עקרונות וערכי הדמוקרטיה ונאפשר יישומם בחיי היום יום, תוך קידום דיאלוגים מכבדים בין כל באי בית החינוך, שיאפשרו קבלת השונה מתוך שוויון הזדמנויות, טיפוח ועידוד חופש ההבעה.
 
ב.   המורשת, התרבות היהודית וההוויה הישראלית מהוות מקור איתן לפיתוח תחושת השייכות לעם ולארץ. לפיכך, נאדיר בתלמידינו את אהבת האדם, העם והארץ תוך מתן כבוד למסורת, לקהילה ולמדינה.
 
ג.  בית ספרנו מהווה בית פתוח הנותן הזדמנות שווה לכל תלמיד למיצוי יכולותיו האישיות. לפיכך, נעודד בתלמידינו סקרנות אינטלקטואלית ויצירתיות. נטפח תלמידים חושבים בעלי אופקים רחבים, יוזמים ואוהבי דעת. בד בבד נקדם את אלה הזקוקים לסיוע.
 
ד.  אנו מאמינים שעל תלמידינו, שהם אזרחי המחר, להיות אזרחים בעלי מודעות חברתית גבוהה. לפיכך, נקנה ערכים של תרומה ונתינה תוך שיתוף פעולה עם כל אלה הבאים בשעריה.
 
ה.  אנו מאמינים בזכותו של כל תלמיד ותלמיד להרגיש בטוח ומוגן בביה"ס. לפיכך, נחנך לאיפוק, ובמקביל נפתח ונטפח תקשורת בין אישית בונה ומקדמת.
 
ו.  אנו מאמינים שסביבה חזותית נעימה, נאותה ומטופחת יש בה כדי להרחיב דעתו של אדם, מתוך רצון לאפשר חוויות  לימודיות המהולות בתבנית נוף בית ספרינו.
 
ז. בית החינוך שואף להוביל את תלמידיו לעולם המתוקשב של המאה ה -21, לבנות סביבות למידה רלוונטיות, מגוונות, עתירות משאבים ועדכניות, תוך שימוש בכלים מתוקשבים.
 
אנו מורי, הורי ותלמידי בית החינוך "יגאל אלון" מאמינים בכוח האחדות ומתחייבים לעשות כל שביכולתנו למימוש חזון בית החינוך.