כללי שימוש באתר

אתר בית ספר "יגאל אלון" הוא אתר המשמש אשנב לעשייה החינוכית, ליצירת קשר ושיח בין תלמידים, מורים וקהילה ולקידום מטרות לימודיות, חברתיות וערכיות.
אנו כותבים את הפעילויות ונעזרים בפעילויות מתוך הרשת תוך הקפדה ושמירה על זכויות היוצרים.
 
אנו מבקשים לשמור על הכללים הבאים:
 
מתוך שמירה על כבוד הפרט ורווחתו האישית אין להשתמש בכינויים פוגעים באתר בית הספר, אין להעלות הודעות פוגעות, משמיצות או שיש בהן משום רכילות, בפורומים במרחבי האתר הבית ספרי.
 
בבית הספר רואים בשמירה על זכויות יוצרים ערך חינוכי חשוב, לפיכך יש להקפיד על מסירת דברים בשם אומרם. אין להעלות לאתר יצירות שיש עליהן זכויות יוצרים ללא קבלת אישור בעליהן.

 

אתר בית הספר מיועד להתנהלות הפדגוגית/חברתית/קהילתית הבית ספרית. רק למנהל האתר ולמורשים מותר לבצע שינויים.
 
במידה ומישהו נפגע מדברים המופיעים באתר או מזהה חומרים המוגנים בזכויות יוצרים שיפנה למנהלת האתר או להוסיף תגובה באתר בית הספר.
 
 
 
מנהלת האתר: אילנה זנאתי