נתיב האור

רציונאל התוכנית : התוכנית "נתיב- האור" הינה תוכנית חינוכית-חברתית-קהילתית, המחנכת להתנהגות בטיחותית ונבונה בסביבה צורכת חשמל, לשימוש מושכל בחשמל וחיסכון באנרגיה, לאחריות, למעורבות חברתית, למנהיגות צעירה ולאכפתיות. בתוכנית זו, הילדים משמשים כסוכני שינוי לתרבות ההתנהגות הנבונה בשימוש בחשמל.

 

 
מטרות התוכנית :
 
1.       להקנות ידע לפיתוח מודעות של נורמות התנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל.
 
2.       לחנך לערכים של אחריות, מעורבות חברתית ולעודד מנהיגות בקהילה.
 
3.       לעודד התנהגות מושכלת לחיסכון באנרגיה למטרת שימור הסביבה.
 
4.       להבין את הקשר בין התפתחות אורח החיים ותולדות החשמל תוך הבנת חשיבותו לחיי הילדים בתחומים רבים.
 
 
 
יעדים:
 
1.       שילוב החינוך לזהירות וחיסכון באורח החיים הבית- ספרי ובתוכניות הקיימות בבית הספר.
 
2.       הכרת רשת החשמל בסביבה הקרובה ואתרים הקשורים להפקתו.
 
3.       הקמת קבוצת מנהיגות צעירה הנקראית: "ילדי נתיב- האור" אשר תפקידה להעביר פעילויות בנושא: הבטיחות בחשמל בקרב תלמידי שכבת ו'.
 
4.       העברת מסרים חינוכיים הקשורים לבטיחות ושימוש מושכל בחשמל לתלמידי בית ספר "יגאל-אלון".